Om brain moves

 

Då min insikt om hur människans motoriska utveckling står i direkt relation till hjärnans kognitiva processer, inledde jag arbetet med brain moves. 

När jag som fysioterapeut tränade mina klienters motoriska grundrörelser märkte jag hur deras kognitiva processer påverkades. Utan att jag då visste om det ökades antalet kopplingar i det nätverk av nerver som finns i hjärnan - jag förändrade hjärnans plasticitet. 

 

De resultat jag fick gjorde mig förvånad och inspirerade mig att skaffa mer kunskap.

Genom att lära mig mer om neurosensomotorisk träning och behandling av primära rörelsemönster förstod jag att motorik är ett resultat av samspelet mellan kroppens olika delar och sammankopplingen mellan hjärnans olika delar.

 

Under de senaste tio åren har jag tillämpat och förfinat dessa teorier i min yrkesutövning. Jag har fått erfara mycket goda resultat vid behandling av ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. ADHD, ADD, Dyslexi, Autism och Asperger. 

 

För mig har det blivit sant att vi kan påverka inlärningsförmåga, koncentration och hantering av stress med neurosensomotorisk träning och behandling.

 

I brain moves verksamhet finns idag utbildning i Neurosensomotorik, föreläsningar och workshops där alla delar har samma syfte: att förmedla enkel kunskap om hur hjärnan kan påverkas av rörelser.

I det ögonblick vi förstår hur våra rörelser är avgörande för vem vi blir – har vi större möjlighet att förstå oss själva och våra medmänniskor.

 
Föreläsning  och utbildning i skolan
 

För eleven

 

Det rör din hjärna är en föreläsning som handlar om hur hjärnan är uppbyggd och hur rörelsemönster, redan från fosterstadiet, inverkar på våra mänskliga funktioner. 

 

Med enkel, inspirerande kunskap och praktiska övningar får eleven nya och användbara verktyg för att klara av sin stressiga skolvardag.

För Personal

 

Debatterna är många i dagens samhälle kring stress, inlärningsförmåga, koncentrationssvårigheter och situationen i skolan, där elever och lärare mår allt sämre. Neuropsykiatriska diagnoser, till exempel ADHD, ADD, Dyslexi, Autism och Asperger används flitigt för att bokstavskombinera barn och unga vuxna.

 

Prestationskraven ökar i skolan både för lärare och elever många upplever obalans, stress och utbrändhet. Studier och forskning har länge visat hur inaktivitet och stillasittande påverkar människan negativt.

Numera finns forskning och studier som visar att specifika motoriska rörelsemönster påverkar inlärning, koncentration, prestation och hantering av stress positivt.

 

Brain moves erbjuder utbildning och/eller föreläsningar i skolor som ger personalen kunskap om innovativa sätt att stödja barn och ungdomar i skolmiljön. När vi förstår hur det hänger ihop, kroppens rörelser och hjärnans utveckling, öppnar sig helt nya möjligheter.

Vi ämnar också stötta Elevhälsan genom dessa utbildnings/föreläsningstillfällen. Vår vision är att hela personalgruppen behöver hjälpas åt för att skapa en samsyn på elevens måluppfyllelse och således få ett helhetsperspektiv.

 

Skriv ut

 
Föreläsning  och utbildning i Företag
 

Då det i forskning och studier visats att människans kognitiva processer påverkas av våra rörelsemönster, blir det lätt att förklara våra individuella utmaningar och personligheter.

 

Hur kan kunskaper om hjärnan vara till din, gruppens och kanske hela organisationens fördel?

Att lära mer om hur stress påverkar bland annat kommunikation, relationer och prestation kan vara avgörande kunskap för personlig- och grupputveckling. Med enkla träffsäkra exempel i teori och praktik får deltagarna prova helt nya grepp för att minska upplevelsen av stress.

 

Brain moves erbjuder skräddarsydda föresläsningar och utbildningar i spännande och nytänkande form som är lätt för både ledare och medarbetare att applicera i sitt arbetsliv. 

Skriv ut

 
Föreläsning  och utbildning för alla

Alla som har en hjärna och vill veta mer vad den behöver för att vi skall må bra och prestera väl i livet - läs hjärna vidare. Denna kunskap är viktig för många grupper i samhället och nedan listar jag några typiska fokusgrupper:

  • Alla som är i kontakt med barn

  • Inom skolan

  • Personlig utveckling

  • På företag

  • Inom elitidrott

  • Habilitering

  • Kriminalvården

  • Terapeutisk verksamhet

  • Offentlig/Sluten vård

  • Coachning

Vill du må bra och fungera väl? Vill du öka dina förmågor och kanske förbättra minnesfunktion, inlärningsförmåga, öka koncentrationen och lättare kunna hantera stress? 

Kunskap om hjärnan kan i vissa fall vara helt avgörande för personlig utveckling. Då du bestämt dig för att det går att stödja hjärnans processer med bland annat rörelser då börjar resan mot de mål du har i ditt liv.

 

Låt Dig inspireras av en sammanfattning av det som rör din hjärna i teori och praktik. Alla har möjlighet att få med sig kunskap, tips och rörelser som gör skillnad.

Har du intresse av att fördjupa dina kunskaper i Neurosensomotorik och använda i ditt eget arbete?

 

Besök gärna brain moves Facebook-sida för information om de senaste eventen.

 

 

Skriv ut

 
Om Mikael

 

Jag föreläser om och arbetar med hjärnan.

 

Som legitimerad fysioterapeut har jag under många år haft fokus på helhet och balansen mellan kropp och själ. Jag har haft förmånen i mitt yrkesval att studera de möjligheter vi har att utvecklas som människor.

Rörelse är viktigt för mig och jag använder tydliga, enkla och praktiska övningar i både föreläsningar och utbildning. 

 

Mitt intresse för hur hjärnan och kroppen samarbetar har gjort att jag specialiserat mig inom neurovetenskapen. 

Den potential vi har som människor att göra stor förändring med hjälp av små insatser är fascinerande. Som certifierad kommunikolog och med kunskap i neurosensomotorik använder jag unik kompetens till förbättringsarbete individuellt, i grupp och inom organisationer.

 

Min vision är att sprida kunskap om hur vi bland annat kan påverka vår hälsa, förmåga, minne, prestation, koncentration, inlärning och hantering av stress.

 

Det är kunskap som är användbar inom alla områden i samhället:

 

Du är dina rörelser, dina rörelser blir du,

En gemensam förståelse blir ett välfungerande vi.

 

Det rör din hjärna.