Tel: 070 548 41 42

  • Facebook Black Round

brainmoves

Jag heter Mikael Hedberg leg fysioterapeut, neurosensomotoriker, kommunikolog. Min kunskap, inspiration samt stöd för min verksamhet hämtar jag från samtida neurovetenskap, hjärnfysiologi och kommunikologiska ämnen.

Jag har många års erfarenhet av egenföretagande inom personlig utveckling, fysioterapi och utbildning.

Mina arbetsområden är individer, grupper och organisationer som vill förbättring bland annat med hjälp av neurosensomotorik.

 

Klart! Meddelandet mottaget.